บริษัท ปิ่นวัฒนาการค้า จากัด
154 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

P. Watana Trading Co., Ltd.
154 Soi Phetkasem 114, Nongkhangphlu, Nongkhaem,
Bangkok 10160 Thailand

Tel: +66 2408 9393 / 4 / 5 / 6, +66 2420 1044, +66 2420 2306
Fax: +66 2408 9397, +66 2810 7563
Office Mobile: +668 4111 0053
E-mail: info@pinwatana.com

Click Map
Please fill in the following form.
* required fields

 
 
 
Copyright © 2009 P.Watana Trading Co., Ltd. All Rights Reserved. Designed by Belong-To